O podjetju
 
[app-v-show-gallery value="0" postId="5e6944978b0afd6fe973085d" blockId="2"]
 
...že od leta 1992 vaš partner za zanesljivo radijsko komunikacijo

ponujamo prilagojene in celovite rešitve na področju radijske komunikacije ter široko ponudbo radijske opreme, vključno z dispečerskimi centri SITRAC, profesionalnimi radijskimi postajami, raznolikim naborom audio pribora, snemalnimi napravami in antenskimi sistemi.

 

Poslanstvo

Nudenje vrhunske in strokovne storitve na področju telekomunikacijskih sistemov v zadovoljstvo odjemalcev ter zagotavljanje visoko kakovostnih izdelkov specialne komunikacijske in elektronske opreme na osnovi potreb, želja in pričakovanj naših odjemalcev.

 

Strategija

Povezovanje in nadgradnja sodelovanja s svetovnimi proizvajalci ter distributerji specialne komunikacijske in elektronske opreme.  

 

Vizija

Trajnostno rast in učinkovitost bomo dosegali z usmerjenostjo k odjemalcem, z izdelki z višjo dodano vrednostjo in z zavzetimi zaposlenimi.  

 

Vrednote poslovne odličnosti podjetja

Etičnost, strokovnost, poštenost in verodostojnost.

 

Vodenje

Voditeljstvu na vseh nivojih dajemo poseben pomen. Vodstvo podjetja je zavezano k uspešnosti in nenehnemu izboljševanju sistemov vodenja. Poslujemo transparentno, spoštujemo etične standarde, veljavno zakonodajo in zahteve zainteresiranih strani. Procese nadziramo z ustreznimi kazalniki na podlagi dejstev in z ukrepi v primerih odstopanj. Nenehno jih izboljšujemo tudi z izkoriščanjem priložnosti ter prepoznavanjem in obvladovanjem tveganj. Za doseganje postavljenih ciljev zagotavljamo potrebne vire in informacije. Razvijamo organizacijsko kulturo, ki poudarja varovanje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov ter drugih pravic in svoboščin posameznikov.

 

Usmerjenost k odjemalcem

Zadovoljstvo odjemalcev je vedno v središču pozornosti našega dela. Zavedamo se njihovih zahtev in pričakovanj ter zanje razvijamo ustrezne rešitve, s čimer jim zagotavljamo kakovost kot tudi prednost pred konkurenti.

 

Kakovost in razvoj

Z vlaganji v sodobno tehnološko opremo in informacijsko tehnologijo ter z inovativnostjo naših zaposlenih nenehno razvijamo in izboljšujemo svoje tehnološke procese, izdelke, storitve in sistem vodenja kakovosti. Zavezani smo odgovornemu, zanesljivemu in nepristranskemu delovanju ter upoštevanju dobre profesionalne prakse. Zagotavljamo certificiran sistem vodenja kakovosti, skladen z relevantnimi standardi, ki jih postopoma vpeljujemo v podjetju. Izbiramo zanesljive dobavitelje in z njimi gradimo partnerski odnos.

 

Družbena odgovornost in varstvo okolja

Trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, izboljševanje energetske učinkovitosti ter varovanje in preprečevanje onesnaževanja okolja so naša ključna vodila delovanja, ki jih širimo po celotni nabavni in prodajni verigi. Sodelujemo z zainteresiranimi stranmi in v kar največji meri pomagamo pri uresničevanju potreb in interesov družbenega okolja.

 

Zaposleni, zdravje in varnost pri delu

Zavedamo se, da so kompetentni in usposobljeni zaposleni osnova za naše uspešno delovanje, zato skrbimo za nenehno izobraževanje in razvoj kompetenc zaposlenih. S tem krepimo njihovo zadovoljstvo in pripadnost. Zmanjšujemo tveganja, preprečujemo nezgode in s tem zagotavljamo varne, zdrave in ustvarjalne delovne razmere.

 

Naša zaveza kakovosti

Ponosni smo na naše dolgoletno partnerstvo z Motorola Solutions kot pogodbeni platinasti partner, kar nam omogoča dostop do najsodobnejših tehnologij in rešitev. Naše zaveze k transparentnemu in poštenemu poslovanju potrjujejo mednarodni certifikati TRACE in ISO 9001, kar zagotavlja, da sledimo najvišjim standardom na področju varnosti in kakovosti.

 
Zastopstva
Zastopamo številne svetovne dobavitelje telekomunikacijske opreme.
[app-v-show-gallery value="1" postId="5e6944978b0afd6fe973085d" blockId="8"]
[app-v-show-gallery value="4" postId="5e6944978b0afd6fe973085d" blockId="9"]