Servis in garancija

KOMPAS Telekomunikacije zagotavlja garancijsko in pogarancijsko servisiranje vseh naprav iz svojega prodajnega programa. Servisne storitve izvajamo v lastnem servisu na lokaciji Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, v primeru večje tehnične zahtevnosti popravila pa v servisih proizvajalcev.

Garancijski rok za vsako napravo je določen s strani proizvajalca. Z garancijo prevzemamo odgovornost, da bomo v garancijskem roku odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na napravi, ki bodo nastale v normalnih pogojih dela in ob upoštevanju navodil proizvajalca, pod pogoji, da v napravo niso posegale nepooblaščene osebe.

Garancija se lahko uveljavja ob predložitvi izpolnjenega garancijskega lista ali računa, ki je bil izdan s strani pooblaščenega prodajalca ob nakupu naprave.

Vse naprave, ki potrebujejo servis lahko pošljete neposredno na naš naslov ali dostavite osebno in priložite naslednje:

  • podatke o lastniku naprave in kontaktni osebi
  • podatke o poslani napravi (model, serijska št., količina, priloženi pribor ali dodatna oprema)
  • opis napake oziroma vzrok, zakaj pošiljate napravo v servis
  • v kolikor uveljavljate garancijo tudi dokazilo o nakupu (kopija računa ali garancijski list)

V primeru, da ob napravi ne bo navedenih dokumentov/podatkov, si lahko pridržujemo pravico, da nepopravljeno napravo vrnemo pošiljatelju na njegove stroške.

Za napravo v garancijskem roku stroški pošiljanja naprave do servisa (tudi do pooblaščenega servisa v tujini, v kolikor je to potrebno) bremenijo lastnika naprave, stroške vračila pa krije KOMPAS Telekomunikacije. V primeru izvengarancijskega servisa stroški pošiljanja naprave do servisa in nazaj bremenijo lastnika naprave.

Po pregledu naprave v našem servisu le-to popravimo ali pošljemo naprej na popravilo v servis proizvajalca. V primeru izvengarancijskega popravila še pred izvedbo popravila lastniku naprave izdamo ponudbo za stroške popravila in popravilo izvedemo šele potem, ko lastnik naprave potrdi našo ponudbo oziroma potrdi, da bo kril stroške popravila.