Etični kodeks


1. načelo

Pri svojem delovanju si vedno prizadevamo za najboljše interese naših strank.

2. načelo

Skrbimo za razvoj svoje kompetentnosti na strokovnem in vseh drugih področjih, ki vplivajo na kakovost opravljanja našega dela.

3. načelo

Naši odnosi s sodelavci, strankami in drugimi partnerji so zasnovani na zaupanju in sodelovanju.

4. načelo

Vzdržujemo korektne in pregledne odnose, ki temeljijo na spoštovanju in najboljših koristih naših strank.

5. načelo

Vedno ravnamo spoštljivo, pošteno, zaupanja vredno in častno v odnosu do naših strank in drugih partnerjev.

6. načelo

Delo in zaupane naloge opravljamo vestno in odgovorno ter pri tem izpolnjujemo visoke standarde integritete.

7. načelo

Skrbimo za nam zaupane stvari, podatke in druge vire, ki jih uporabljamo za opravljanje svojega dela.

8. načelo

Delujemo odgovorno do naravnega in družbenega okolja.